Test Lab: Status Flux at Vapaan Taiteen Tila

Test Lab: Status Flux
Vapaan Taiteen Tila
25.9 – 29.9.2018

Observe From Proper Distance (E chart), 2017 by Heli Kaskinen (installation view)

Observe From Proper Distance (E chart), 2017 by Heli Kaskinen (installation view)

ENG:

John Cage firmly believed that when a person begins a new piece of work, she or he should not have any kind of preliminary thoughts about the end result. The creative process is the cornerstone, not the end product. How would the audio world and music in general have progressed without composer like John Cage? How expressive would video art be today if Nam June Paik would have not been its pioneer, testing its limits? Or performance, sculpture and contemporary art in general without Joseph Beuys? Or without the laboratory of ideas, that is called Fluxus. A flow of Life.

Test Lab: Status Flux is an exhibition by artists studying photography and media art at Aalto University of Arts, Design and Architecture. The main ideas behind the exhibition are continuance, going forward, change and next step – without the compelling need to reach more than interesting process of thinking. In other words: to devote oneself to the process. This attitude includes concepts like time, concentration, meditation, investigation, thinking, abundance, diversity, absorption, a state of mind.

The artists are free to explore areas outside their comfort zone. Everyone kicks themselves out of the box they possibly have created around them. Everybody agitates oneself to make free choices and uses whatever media that she or he wants to test. It can be everything from mechanics to immateriality, from poetry to moving image.

The exhibition Status Flux produces fresh points of view to life, art and artmaking. Misunderstanding, sideways, mistakes or confusion can be amazing artistic instruments!

Artists: Pauliina Heinänen, Peter Holliday, Heikki Humberg, Utu–Tuuli Jussila, Heli Kaskinen, Karl Ketamo, Ella Kiviniemi, Ulla Kudjoi, Sanni Siira, Leda Vaneva, Otto–Ville Väätäinen & Sebastian Wolf.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

FIN:

Säveltäjä ja teoreetikko John Cage uskoi vakaasti, että uutta teosta aloittaessa tekijällä ei tule olla minkäänlaista ennakkopäätöstä lopputuloksesta. Luomisprosessi on tärkein, ei siitä syntynyt tuote. Millaista polkua esimerkiksi äänimaailma ja musiikki olisivat edenneet ilman Cagen kaltaista tekijää? Mikä olisi videotaiteen ilmaisuvoima nykyään, ellei Nam June Paik olisi ollut sen pioneeri ja testaaja? Tai performanssi, veistos tai nykytaide ylipäätään ilman Joseph Beuysia? Tai ilman ideoiden laboratoriota, jota kutsutaan fluxukseksi. A Flow of Life.

Test Lab: Status Flux on Aalto-yliopistossa valokuva- ja mediataidetta opiskelevien tekijöiden näyttely, jonka takana on ollut ajatus jatkuvuudesta, eteenpäin menemisestä, muutoksesta ja seuraavasta vaiheesta, ilman pakottavaa tarvetta päätyä enempään kuin kiinnostavaan ajatusprosessiin. Prosessimaiselle tekotavalle antautuminen sisältää käsitteitä kuten aika, keskittyminen, meditatiivisuus, tutkimuksellisuus, ajattelu, runsaus, monipuolisuus, syventyminen ja mielentila.

Näyttelyn tekijät singahtavat halutessaan mahdollisimman kauas omalta mukavuusalueeltaan. Potkivat itsensä ulos laatikosta, jonka he kenties ovat luoneet ympärilleen. Yllyttävät itseään tekemään irtiottoja ja käyttämään mitä hyvänsä mediaa, johon juuri nyt haluavat tarttua, mekaniikasta immateriaalisuuteen tai runoudesta liikkuvaan kuvaan. 

Tavoitteena on tuottaa tekijöille tuoreita näkökulmia elämästä, taiteesta ja sen tekemisestä. Väärinymmärrys, sivuraide, virhe tai hämmennys voivat olla huimaavia taiteellisia työkaluja.

Kuten Samuel Beckett on kirjoittanut: “Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.”

Taiteilijat: Pauliina Heinänen, Peter Holliday, Heikki Humberg, Utu–Tuuli Jussila, Heli Kaskinen, Karl Ketamo, Ella Kiviniemi, Ulla Kudjoi, Sanni Siira, Leda Vaneva, Otto–Ville Väätäinen & Sebastian Wolf.